Što je EU STANDARD – JOBS TRAINING PROGRAM?

EU SDANDARDS – JOBS TRAINING PROGRAM je program obuke stranih radnika u njihovim zemljama prije no što stignu u Hrvatsku i ostale zemlje Europske Unije.

Program se provodi u suradnji sa trening centrima u stranim zemljama. Osnova programa je web stranica www.eustdandard- jtp.com